Публикация

Учени от МУ Пловдив взеха участие в Петия европейски конгрес по имунология

Учени от МУ Пловдив взеха участие в Петия европейски конгрес по имунология

Петият европейски конгрес по имунология се проведе на 2-5 септември 2018г., в Амстердам, Холандия. На събитието присъстваха над 3500 учени, които представиха доклади и постерни сесии, свързани с най-новите открития в областта на вродения и придобит имунитет, нови методи за ваксиниране, причини за възникване и лечение на ракови и автоимунни заболявания и др.

 

В конгреса взеха участие български учени от Института по микробиология “Стефан Ангелов“ към БАН; Националния център по заразни и паразитни болести; Института по биология и имунология на размножаването; катедра Медицинска генетика към МУ-Пловдив и МБАЛ “Св. Иван Рилски“ – гр.София. 

 

Доц. д-р Андрей Чорбанов и Никола Ралчев представиха два доклада по време на пленарните сесии. В рамките на конгреса бяха организирани и постерни сесии в три последователни дни, през които авторите трябваше да представят темата си за три минути пред комисия, с последващо кратко коментиране на изнесените данни.

 

По време на постерните сесии българските учени представиха 18 постера, сред които са и тези на доц. Мария Казакова и гл. асистент Милена Драганова-Филипова.

 

Доц. Казакова представи научната си работа върху нивата на гликопротеин YKL-40 и невронно-специфична енолаза след черепно-мозъчна травма,  а темата на постера на д-р Драганова-Филипова  бе нов подход за лечение на лихен планус на устната кухина чрез лазерна нискочестотна терапия.

 

Заглавна снимка: https://nauka.bg/

 

Коментари