Публикация

Проект LOVE IS IN THE AIR с наше участие

Проект LOVE IS IN THE AIR с наше участие

"Love is in the air " е обмен, проведен в Sarata Monteoru и Buzau в Румъния с наше участие. Общо 41 участници от 8 държави се включиха: Bulgaria, Czech republic, Greece, Poland, Spain, Italy, Macedonia и Romania.

Организацията на проекта според нашите участници е била перфектна. Не мога да не изразя огромна благодарност към организаторите на проекта, каза лидерът на групата Димитър Пеев. Всички участниците имаха навременна информация за проекта и дейностите.

Другите участници споделиха: Получих житейски опит и полезни знания за различните държави, религии, култури и нови неща за социалната ми реализация и професионалното ми развитие.

Имахме много игри и активности, които ни учеха на креативност, доверие и толерантност. В проекта всички участваха от 8 европейски държави работеха непрекъснато в екип.

Всички те бяха хора с идеи и желание да ги споделят, изпълнени с позитивни чувства и преливащи от енергия млади хора, които всеки ден ти подаряват усмивка още със ставането сутрин.

The context is linked with the problems generated by air quality due to irresponsible home and industrial behaviours and by passive life style.

Aim of the project is to increase the responsibility of youngsters for environment sustainability and a better life quality by empowering fight against air pollution and promote an active and healthy lifestyle.

Impact of the project will be felt at the level of participants by develop of new competences,by a better understanding of cultural diversity and stimulation of active participation and thematic the youngsters will assimilate new knowledge about air and a better sustainability of environment.

At partners and local communities level the impact will be felt by presence of youngsters better trained and willing to solve the problems of communities and by getting new methodologic tools and new practices to provide a better sustainability of environment.

Коментари