Публикация

Проект в Чехия с наше участие

Проект в Чехия с наше участие

Международният проект в Чехия за човешките права включваше уъркшопи, дискусии и други методи от неформалното обучение.

Участниците в проекта разгледаха трудностите, пред които се изправят хора от различни уязвими групи и успешните решения, които се прилагат в отделни държави. Европейският проект бе организиран по програмата Еразъм+, КА1.

Участниците обмениха опит и разказаха как са преодолели странни и неочаквани ситуации. Сред участниците бяха младежки работници, младежи, представителите на нестопански организации.

Участниците участваха и в уъркшопи и работа по групи.

Проектът ще помогне на младежките работници при организирането на различни дейности и кампании с включването на младежи с увреждания и от други уязвими групи.

Проектът насърчава организациите да използват нови инструменти и решения, с което по-спокойно да включват младежи от уязвими групи като участници и като доброловци.

 

Методологията на проекта включваше тийм билдинг игри, интеграционни игри, презентации, интеркултурни игри, дебати, брейнсторминг, работа по групи, представяне на организациите, уъркшопи.

 

 

 

Коментари