Публикация

Кой трябва да се ваксинира срещу грип

Кой трябва да се ваксинира срещу грип

В България все още няма ефективна организация за провеждане на рутинна ваксинопрофилактиката на грип, ориентирана към общо повишаване на националния ваксинален обхват и особено към обхвата в рисковите групи. 

Противогрипните ваксини са най-ефективното средство за превенция и контрол на грипа, като намаляват високата заболяемост, тежките форми и последвалите рецидиви.

Рискови групи за тежкопротичащ грип и усложнения на заболяването

по възраст и състояния:

•         деца на възраст под 5 год., особено тези

под 2 год.;

•         възрастни ≥ 65 год.;

•         бременни жени

Безплатни противогрипни ваксини за хората над 65 г.- кога?

 

Клинично рискови групи включват лица от всяка възраст със съпътстващи хронични заболявания.

Препоръки на СЗО1: ежегодна ваксинация на лица с:

Висок риск от усложнения при грип

•        Бременни жени (високо приоритетни);

•        Деца на възраст 6-23 мес.;

•        Деца на възраст от 2 до 5 год.;

•        Възрастни лица ≥ 65 год.

•        Лица на възраст над 6 мес. с хронични заболявания (диабет, хронични сърдечни и белодробни заболявания, ХИВ/СПИН и др.)

Повишен риск от заразяване или предаване на инфекцията

•            Медицински персонал

 

През 2003 г. СЗО приема Резолюция 56.19 за повишаване на имунизационния обхват с грипна ваксина при рисковите групи от населението, чиято крайна цел достигане на имунизационен обхват при хората в напреднала възраст: най-малко 50% до 2006 г. и 75% до 2010 г.2

кой да се ваксинира срещу грип

Имунизация със сезонна грипна ваксина в България:

брой дози противогрипна ваксина на 100 души население през 1997-2017 г.

 

Кой е добре да се ваксинира против грип - препоръки за България

1.   Всички лица, навършили 65 год.;

2.   Всички възрастни и деца над 6-мес. възраст, страдащи от следните

заболявания:

 •  хронични белодробни заболявания, вкл. астма;
 •  хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;
 • метаболитни заболявания, особено диабет;
 •  хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;
 • вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на
 • НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция;
 • хемоглобинопатии;
 •  органна трансплантация
 • лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико- социални грижи, военни поделения, общежития и др.)
 • лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.)м
 • всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, вкл. деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

Имунизационен обхват при лица ≥ 65 год. в ЕС

ЕCDC препоръча достигане на 75% имунизационен обхват при лица ≥ 65 год. до 2015 г.*

*EU Council. Council recommendation on seasonal influenza vaccination. 2009 Dec 22.

ваксинация срещу грип в Европа

 

 

4 грипни щама атакуват през сезон 2018-2019
 


Източник: презентация на 

проф. д-р Нели Корсун, д.м.н.

Национална референтна лаборатория
„Грип и ОРЗ“

Национален център по заразни и паразитни болести, София

Коментари