Публикация

Вакантни места за медицински сестри

Вакантни места за медицински сестри

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява свободни места за медицински сестри в:

 

- Клиниката по гастроентерология;
- Клиниката по хирургия;
- Клиниката по неврология;
- Клиниката по ортопедия и травматология;
- Клиниката по анестезиология и интензивно лечение;
- Клиниката по нефрология;
- Клиниката по УНГ-болести.


Лечебното заведение обявява

свободни места и за операционни медицински сестри

- в Клиниката по хирургия и Клиниката по УНГ болести.

Заявленията се подават в канцеларията на болницата

всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа

Необходими документи:

• Заявление;
• Автобиография;
• Документ за завършено образование;
• Медицинско свидетелство.

 

Коментари