Публикация

Проф. Илко Гетов: Положително е, че се предвижда генерично предписване и замяна – фармацевтът става по-значим

Проф. Илко Гетов: Положително е, че се предвижда генерично предписване и замяна – фармацевтът става по-значим

Ето как председателят на Българския фармацевтичен съюз коментира предложенията на министър Ананиев за здравни реформи:

 

За съжаление в сфератата лекарствата и обслужването на населението с лекарства информацията в презентацията на здравните реформи е оскъдна. Предлагат се различни модели. За нас като че ли е

по-приемлив вторият модел на по-плавен преход към демонополизация на НЗОК

Положителното е, че се предвижда въвеждане генерично предписване и замяна, което дава възможност за повишаване ролята на фармацевта.  Разбира се, генеричната политика просто беше загатната на фона на  анализа на  т.нар. вертикална интеграция по веригата производител-дистрибутор-аптека в страната с цел тя да не бъде изкривена. Това на практически език още не значи нищо.

За съжаление няма яснота по отношение на работата с отделните бъдещи задължителни и доброволни здравни застрахователни фондове. За нас е притеснително, че

не се акцентира върху разширяване на функцията и ролята на фармацевтите в контрола на резултатите от терапията в постигането на т.нар. стойностна ефективност

в обслужването на пациентите по отношение на профилактика и превенция – нещо, от което системата може да спечели в дългосрочен план с оглед на данните, които ни бяха представени.   Така или иначе, пациентите в България не доплащат най-много за лекарства. Като дял те действително доплащат най-много за лекарства, но като сума парите за лекарства при доплащането не е най-голяма. В този смисъл трябва

да има възможност бъдещите задължителни здравно-осигурителни фондове да могат да се конкурират и на полето на реимбурсацията

Т.е. всеки фонд да определя всяко лекарство в каква степен ще бъде реимбурсирано  и така да може да привлича  допълнително осигурени лица.

Тепърва нещата ще се избистрят в сферата на лекарствата и фармацията. Не чухме категорично, че ще бъде разширен достъпът до иновативни терапии.  В тази посока също може да се мисли, защото пациентите очакват нови и по-ефективни терапии по-ускорено. Има много неща, които възникват и тепърва ще се коментират.

 

Коментари