Публикация

Проблемите на детското здравеопазване във фокуса на XIV конгрес по педиатрия

Проблемите на детското здравеопазване във фокуса на XIV конгрес по педиатрия

От 27 до 30 септември 2018 г. в Боровец се провежда един от големите научни форуми в областта на медицината - ХІV-тият
Национален конгрес по педиатрия  с международно участие. 
Конгресът, организиран от Българската педиатрична асоциация, е с богата научна програма и включва научни сесии, посветени на повечето медицински специалности в педиатрията. Чрез поредица от фокус лекции, изнесени от български и чуждестранни специалисти, се представят новостите в областта на детското здравеопазване. В четири конгресни дни ще бъдат обсъдени

нови терапевтични и диагностични подходи,

  • клиничен опит и актуални проблеми в обрастите:
  • пулмология и алергология;
  • гастроентерология и хранене;
  • нефрология;
  • кардиология;
  • ревматология и имунология;
  • неврология;
  • онкохематология.

конгрес по педиатрия, боровец, 2018

 

За първи път на педиатричен конгрес у нас ще бъде проведена дискусия върху детското здравеопазване

с участието на представители на Парламентарната комисия по здравеопазване. Дискусията ще започне в събота, 29 септември, с набелязване на основните предизвикателства и подводни камъни. Ще бъдат разгледани проблеми при децата с редки болести след навършване на пълнолетие, както и пътищата за подобряване на медикаментозното лечение. Стъпвайки на примери от европейската практика, ще се набележат отправни точки за оптимизация и по-добра ефективност.

 

Очакват се задълбочени  дискусии по проблемите на съвместната работа между педиатри и професионалистите по здравни грижи, както и среща с представители на неправителствени организации, които работят в областта на детското здраве.


В последния ден на форума ще бъде проведен дебат относно състоянието на продължаващото медицинско обучение по педиатрия. Специалисти от цялата страна ще обсъдят проблемите на ранното детско развитие и необходимостта от повече
инвестиции.

 

 

Коментари