Публикация

Болницата в Пирдоп остава без лекари


Целият персонал на болницата в Пирдоп ще излезе в 30-дневен неплатен отпуск от следващата седмица. Готов е и на ефективен безсрочен протест. Причините - забавените възнаграждения, липсата на медикаменти и консумативи, невъзможността на болницата да изпълнява своята лечебна функция.

Работещите изискват да им бъде представен стабилизиращ план и визия за развитието на лечебното заведение, съобщи Центърът за защита правата в здравеопазването.

На Общо събрание работещите в болницата лекари, медицински специалисти и помощен персонал са изразили възмущението си от продължаващата вече няколко месеца агония на лечебното заведение. Разисквани са основните проблеми, свързани с тежкото финансово състояние на болницата, която е доведена до ликвидация.

На персонала не са изплащани заплати от април. За предходните месеци възнагражденията са давани на части.
Липсват медикаменти, няма храна и топла вода за болните и персонала. В аптеката на болницата има консумативи само за още два дни. Сметките на лечебното заведение са запорирани поради заведен срещу нея иск за неизплатени суми към доставчици. 

Медиците настояват да бъдат взети незабавни мерки от ръководството на болницата и  от общината като принципал за стабилизиране на финансовото й състояние и за възстановяване на нормалното й функциониране.

Работещите в лечебното заведение искат да им бъдат представени резултатите от извършващия се в момента одит, както и да се заведе съдебен иск срещу РЗОК-София област, заради отказа за сключване на договор по подадените през декември клинични пътеки, поради въведените изисквания за двама специалисти.

При неудовлетворение на исканията персоналът на болницата ще обяви ефективни безсрочни протестни действия. Ако и това няма ефект, лекарският състав ще подаде колективно оставка.

Коментари