Публикация

Електронна система ще следи наличностите на лекарства у нас

Електронна система ще следи наличностите на лекарства у нас

Нова специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти ще бъде създадена у нас. Тя ще се администрира Изпълнителната агенция по лекарствата, реши парламентът.

 

Днес депутатите приеха на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Очаква се системата да бъде изградена до 4 месеца

С нея ще се следят наличните количества медикаменти от Позитивния лекарствен списък на територията на България. Когато има риск от недостиг, ще се генерира забранителен списък, който Изпълнителната агенция по лекарствата ще подава до Агенция „Митници“ и ще се забранява износът на тези медикаменти, за да могат да останат за българските граждани

- обяви д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване, цитирана от БТА.

 

Кога ще се забранява износът на дадено лекарство?

 

Ако се установи, че наличните в страната количества от съответния лекарствен продукт са по-малко от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един месец, износът му може да бъде спиран. 

Анализът ще бъде на базата на изчисления за средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца.

 

При износ на лекарствен продукт, за който у нас е установен недостиг, ще налага глоба между 50 хиляди и 100 хиляди лв., а при повторно извършване на същото нарушение – санкцията е от 100 000 до 150 000 лв.

Вече ще се отчитат и аптеките

Търговците на едро и дребно с лекарствени продукти и лечебните заведения в България ще предоставят ежедневно чрез системата информация на ИАЛ за доставките и наличните количества на медикаменти от Позитивния лекарствен списък.

 

Агенцията от своя страна ще изготвя, актуализира и поддържа Списък на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг на територията на България. Списъкът ще се актуализира ежеседмично.

Проверки 

С приетите днес промени ИАЛ вече ще може да извършва съвместни проверки с Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Коментари