Публикация

Втората национална конференция по епидемиология събра над 100 лекари от страната в Пловдив

Втората национална конференция по епидемиология събра над 100 лекари от страната в Пловдив

Интересът към Втората национална конференция бе неочаквано голям, че се наложи да я проведем в два, вместо в един ден, заяви проф. д-р Йорданка Стоилова, ръководител на катедрата по Епидемиология в Медицинския университет в Пловдив.

Научният форум бе на тема „Заболявания с епидемичен потенциал и възможности за превенция“ и се проведе от 27 до 29 септември в Пловдив. Организатор на проявата бе Българското научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, а в нея взеха участие повече от 100 специалисти от цялата страна.

Програмата на конференцията бе изключително многообразна – застъпени бяха повече от 35 доклада в областта на теорията и практиката на епидемиологията на инфекциозните заболявания, на незаразните болести, превенцията, надзора и контрола на заразните болести. Основната част от темите бяха свързани с приложната епидемиология – ваксинопрофилактиката, дезинфекцията, вътреболничните инфекции, мерки при бедствени ситуации.

Огромен интерес сред присъстващите предизвикаха презентацията на доц. Ани Кеворкян, посветена на препоръчителните ваксини, като специално място бе отделено на HPV имунизацията, предпазваща от рак на маточната  шийка, при която се забелязва спад в обхвата на тийнейджърите – от 30% през 2013 г. на по-малко от 3% през 2015 г.

Във фокуса на вниманието на специалистите бяха и някои социално значими заболявания. За епидемичен характер вече се говори и при онкологични диагнози, напр. при рака на стомаха, посочи проф. Стоилова.

Тя подчерта, че Втората национална конференция на практика показала, че е възродено Българското научно дружество по епидемиология, което е най-старото у нас. 

 

Коментари