Публикация

Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за периода 2008-2017г.

Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за периода 2008-2017г.

Презентацията е изнесена по време на Втората Национална конференция по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, която се проведе на 27-29 септември 2018 г., в Пловдив.

 

Чревните инфекциозни заболявания са основна епидемиологична група в инфекциозната патологията при хората. Интензитета на епидемичния процес се определя от социални и екологични условия, нивото на епидемиологичната здравна култура и др.

 

Вирусните хепатити са полиетиологична група, с важно епидемиологично и клинично значение. В съвременните условия се наблюдава значителен прогрес в диагностиката, профилактиката и възможностите за превенция и лечение.

 

В настоящото проучване си поставихме за цел да разгледаме и анализираме основните епидемиологичните характеристики при чревните инфекции и групата на вирусните хепатити във Варненска област за периода 2008-2017г.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

pptx

Коментари