Публикация

Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология

Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология

Погледът върху развитието на епидемиологията, откроява основните етапи на теоретично развитие. Възможностите на съвременните способи за всеобхватна етиологична диагностика, заедно с задълбочаващите се изследвания на епидемиологичните явления и процеси в живата природа изискват нови подходи, анализи и теоретични обобщения за природата на епидемичните процеси.

 

Да разгледаме главните теоретични направления в развитието на епидемиологичната наука и от позицията на съвременните научни достижения да представим нова теоретична парадигма на епидемиологията

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл*/

 

*Презентацията е изнесена по време на Втората Национална конференция по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, която се проведе на 27-29 септември 2018 г., в Пловдив.

Прикачени файлове

Коментари