Публикация

Празник на науката отбеляза 5 години от създаването на Филиал Сливен към МУ-Варна

Празник на науката отбеляза 5 години от създаването на Филиал Сливен към МУ-Варна

С юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи" бе отбелязана 5 годишнината от създаването на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна. Директорът на филиала проф. д-р Иван Димитров откри конференцията и приветства участниците от свое име и от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов. На откриването присъстваха също и кметът на Сливен г-н Стефан Радев и зам. кметът г-жа Пепа Чиликова. „Филиалът на МУ-Варна е истинско богатство за Сливен, не само защото дава перспектива на младите хора да получават образование и да остават да работят тук, но и защото подготвя кадри за здравните заведения в града.", каза кметът Стефан Радев.

Първите студенти от специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" започват обучението си през 2013 година. В момента студентите учат в самостоятелна реновирана и модерно оборудвана сграда с възможности за конферентни връзки с всички учебни бази и бази за практическа подготовка на МУ-Варна.

На конференцията присъстваха специалисти по здравни грижи от лечебни и висши учебни заведения в България, които представиха научните си разработки, споделиха собствения си опит и създадоха нови професионални контакти и условия за бъдеща колаборация.

В юбилейната конференция се включиха над 180 участници с повече от 100 пленарни доклади, които бяха разделени в 5 тематични секции: сестрински грижи, акушерски грижи, рехабилитация и неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, клинични медицински науки и студентска.

Музикален поздрав към участниците в конференция и към преподавателите и студентите във Филиал Сливен поднесоха 12 – годишната изпълнителка Моника Парушева и танцьорите от ансамбъл „Сливен".

Велина Марковска

Коментари