Публикация

Какви са правата ни като здравноосигурени пациенти

Какви са правата ни като здравноосигурени пациенти

Всеки български гражданин, който плаща своите здравноосигурителни вноски има право на:

 • достъпна и качествена здравна помощ;
 • информация за здравословното  състояние и методите за лечение;
 • първична извънболнична медицинска помощ;
 • специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • медико-диагностични изследвания;
 • високоспециализирани медицински дейности;
 • дентална помощ;
 • болнична помощ;
 • лекарства за домашно лечение;


Всичко, което пациентът е споделил с лекаря, е поверително.

информирано съгласие

Всеки пациент има право на информирано съгласие

Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител.

В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Всяка медицинска и дентална дейност, свързана лечението на здравноосигурен пациент, се осъществява след изразено от страна на пациента информирано съгласие.

 

Ако пациентът не е доволен от качеството на медицинската и дентална помощ, 

оказан от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, мже да подаде писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене, или до управителя на Националната здравноосигурителна каса. В случай на неправомерно взета сума трябва да приложа и копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Контролните органи ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще върнат писмен отговор на подадения сигнал.

Лекуващият лекар трябва да  уведоми пациента за:

 • диагнозата и характера на заболяването;
 • целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата;
 • рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 • вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение;
 • повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации. (В тези случаи информираното съгласие се предоставя в писмена форма.)

Коментари

Доста от изследванията и консумативите не се поемат от Касата! Полипропиленови мрежи (платна) при операции от херния,изследвания на щитовидната жлеза. Защо?

Праскат ти един куп документи на бюрото и подписваш. При това,не си в много адекватно състояние преди лечение,щото не се чустваш добре,нито физически,нито психически. Отпаднал си и изплашен. Какво си подписал научаваш "на час-по лъжичка",след това. Кое научаваш,кое-не.

kakvo se razbira pod lekarstva za domashno lechenie?? ako stava duma za predpisvaneto im to se podrazbira. Kakvi za pravata na invalidite zashoto te obiknoveno sa diskriminirani.

NewHealthIdeas-NHI
4 окт 2018 11:57

Здравейте, г-жо Борисова. Лекарства за домашно лечение са лекарствата, които  са включени в списъците по чл. 55(2), т.7 от Закона за здравното осигуряване. Тях НЗОК заплаща напълно или частично.  Лекарствата, които не са включени в тези списъци по правило се заплащат от пациента. Голяма част от регистрираните за употреба лекарства в страната, не са включени в списъците на НЗОК.

Всичко това, което е описано за правата на българския здравно осигурен гражданин е с допълнително заплащане. Това не се отбелязва, а е много важно. Какво значи, че има право. то и да не си здравно осигурен, платиш ли си пак имаш право на всичко това. Там е работата, че с години плащаме осигуровки, а като се наложи един път на десетки години да имаме нужда от медицински услуги трябва да си плащаме. В каква държава живеем?????? 

NewHealthIdeas-NHI
4 окт 2018 13:33


@г-жа Хилда Хампарян, Това са регламентираните права на здравноосигурените лица в качеството им на пациенти, т.е. права, произтичащи от факта, че внасят здравноосигурителни вноски и на базата на тях имат право на определени напълно или частично заплатени медицински услуги. Тези права са детайлно описани на сайта на НЗОК, където са описани и съответните задължения на пациентите. Правата на здравноосигурените лица са различни от онези, които не внасят здравните си осигуровки. https://www.nhif.bg/page/1503