Публикация

Устойчивост и ефективност на политиката за редки болести в България и ЕС

Устойчивост и ефективност на политиката за редки болести в България и ЕС

Темата бе презентирана по време на Деветата национална конференция по редки болести и лекарства сираци в Пловдив през 2018 г.

Прикачени файлове

Устойчивост и ефективност на полит...

Коментари