Публикация

Д-р Костадинов за кампанията с безплатни изследвания на „ЛИНА”: За два месеца насърчихме 3 000 души да обърнат внимание на здравето си

Д-р Костадинов за кампанията с безплатни изследвания на „ЛИНА”: За два месеца насърчихме 3 000 души да обърнат внимание на здравето си

Кампанията за безплатни изследвания на медицинска лаборатория „ЛИНА” стартира през месец август. Въпреки летния сезон тя отбеляза нарастващ интерес сред пациентите в областите Бургас, Варна и Ямбол, като през октомври и ноември продължава с изследвания на креатинин и общ холестерол. Колко души се включиха в старта на кампанията и какво е нейното значение, разкрива управителят на „ЛИНА” д-р Васил Костадинов.

-          Д-р Костадинов, колко души се включиха в кампанията за безплатни изследвания през август и септември и според Вас тя успя ли да насърчите пациентите да обръщат повече внимание на здравето си?

-          Резултатите са наистина впечатляващи. В края на първата ни инициатива за безплатно изследване на два биохимични показателя, свързани с едни от най-честите нарушения на обмяната на веществата – повишена кръвна захар и повишена пикочна киселина, съм доволен да отбележа, че повече от 3 000 души се включиха в нея. За нас това е успех, като първа стъпка по пътя. Успех на едно начало, поставено с една основна цел - да събудим интереса към профилактиката и ранната диагностика на болестите, интереса към опознаването на предразположенията към здравословни проблеми, интереса и отговорното отношение на всеки към собственото си здраве и от там към по-добър, по-продължителен и качествен живот. Голямата бройка на включилите се в кампанията, е докателство за значението на профилактичните кампании. Затова приемам поставеното начало, като опит не само да се направят безплатни изследвания. Самият процес винаги е многостранен и включва на първо място човека като пациент, който е активната движеща сила със своето желание да направи крачка към себепознание, след него лекарят - личен или специалист, който интерпретира резултатите и със своите съвети и насоки променя начина на хранене, начина на живот, предписва диети, лекарства и контролира процеса и накрая ние, които сме обединяващото информативно звено. Тази, инициирана от нас активност, в случая би могла да бъде и плод на много други колеги, лаборатории, пациентски организации, лечебни заведения, здравни институции. И ако ние сме първата лястовица тук и сега, оптимизмът да се работи в тази посока е съвсем реален.

-          Колко пациенти с повишени резултати регистрирахте и мъжете или жените бяха по-активни?    

-          От общо 3122 изследвани - 1924 са жени, а 1198 мъже. Новооткритите случаи на повишена кръвна захар са 81, тези на повишена пикочна киселина са 247. Цифрите обаче може и да са по-сериозни, защото не всички пациенти са анкетирани и няма как да се знае дали са новоткрити случаи или пациентът знае, че е с повишени стойности. Всъщност нашата цел не е да направим проучване, а да подканим хората да се изследват и да следят тези показатели.

-          В кои области извършвахте изследванията и в кой период броят на изследвалите се е най-голям?

-          За кампанията в първите два месеца работиха всички наши лаборатории във Варна, Бургас и Ямбол. Разбира се както при всяко начало, така и сега беше нужно време на пациентите да приемат идеята и да се включат активно в нея. Отчитам и сезонните почивки и годишни отпуски, ангажиментите с началото на учебната година, празниците и други, които до голяма степен повлияха броя на желаещите да се изследват.  В крайна сметка, особено към края на втория месец, активността се е увеличила в пъти. Очакваме през зимните месеци интересът към кампанията да нарасне.

-          Имаше ли случаи, при които пациенти с повишени стойности са взели мерки за здравето си и след време резултатите им са в норма?

-          Поради продължителността от два месеца на програмата, повечето пациенти, с резултати над нормата, успяха да направят повторен анализ на показателите, при което се наблюдава корекция на стойностите, показваща нормализиране, вероятно след приложена терапия. И точно това е целта на инициативата – човек да знае какъв проблем има, за да може да реагира навреме. Важно е да отбележим, че статистически погледнато, повечето хора по-често обръщат внимание и контролират нивата на кръвната си захар, вероятно поради по-голямата честота на диабета, а по-малко или много рядко се следят нивата на пикочната киселина. А нейното повишение, особено при мъжете, е не по-маловажно и не по-малко опасно. Прави впечатление, че 16 от изследваните с повишения на нивата на пикочната киселина са момчета на 20-25 години.

-          С какви изследвания продължава кампанията през октомври и ноември и какво бихте посъветвали пациентите?

-          Следващата кампания е свързана с други два биохимични показателя, имащи отношение към други здравословни проблеми – креатинин и общ холестерол. Надявам се срокът от два месеца да е достатъчен, за да успеят максимален брой пациенти да направят своите изследвания. В този смисъл искам да отбележа,че тези двумесечни изследвания ще имат цикличност и някои от показателите ще се повтарят, вероятно в други комбинации. Ние бихме искали, очакваме и сме отворени за предложения, съвети и мнения. Вероятно, тръгвайки по пътя, инициативата ще претърпи промени и ще бъде надградена. И бихме се радвали на това, защото причината да организираме профилактични кампании е свързана с нашата мисия, която в годините се превърна и в наш девиз: „Ние имерваме Вашето здраве”. Съветвам пациентите да намерят малко време за себе си и да се погрижат за здравете си.

 

Коментари