Публикация

Сесия по гастроентерология и хранене - XIV Конгрес по педиатрия

Сесия по гастроентерология и хранене - XIV Конгрес по педиатрия

Доц. Миглена Георгиева, модератор на сесията "Гастроентерология и хранене"  по време на XIV Национален Конгрес по педиатрия представи основни проблеми в детската гастроентерология:

 

Конгресът тази година беше много добре организиран, по-различно от други години, което говори, че има еволюция в нашето представяне. Бяха разделени съобщенията от лекари от фирмените презентации.  Това беше добре и позволи на лекарите да имат избор в това, което слушат - чисто научни съобщения или новости във фармацевтичната промишленост.

 

В сесията, посветена на гастроентерологията и храненето, тази година с доц. Панталеева решихме да не се представят гайдлайни, както се прави обикновено. Бяха показани по-редки случаи, които представляват интерес както за общопрактикуващите лекари, така и за тесните специалисти.

 

Бяха представени:  Клиничен профил и поведение при хематемеза в кърмаческата възраст; Диагностични проблеми при мекелов диверкул; Анемия при възпалителни чревни заболявания; Редки случаи на цьолиакия; Предизвикан от хранителни протеини ентероколитен синдром; Клинико-лабораторни характеристики и генетични полиморфизми при деца с неалкохолна мястна чернодробна болест; Малнутриция при деца с нервно-психични проблеми.

 

Представените случаи предизвикаха оживена дискусия. Сесията не протече еднообразно, имаше въпроси, което е много добре. Общият извод е, че случаите са изработени добре и добре презентирани. 

Когато говорим за основни проблеми в детската гастроентерология

от една страна имаме масова патология. Масовата патология засяга функционалните нарушения на храносмилателния трак, които са много чести. Те касаят общопрактикуващите лекари и педиатрите в доболничната помощ. Това са коликите, регургитациите, гастроезофагеалният рефлукс, запекът, функционалната диария - един от големите кръгове в областта, в който през последните години много се работи. За клиниките специален интерес представляват по-редките случаи.

 

Това са възпалителните заболявания на червата, болестта на Крон и улцерозният колит. Друг голям проблем, който се очертава пред детските гастроентеролози, е все по-нарастващата честота на неалкохолната мастна чернодробна болест. В 80% тя е свързана със затлъстяването, което е голям бич за съвременните хора и особено за подрастващото поколение. Между 10 и 15 % от децата са с данни за наднормено тегло. И очертаващите се 80% подрастващи от тази група, които имат проблеми с черния дроб, всъщност показва, че този проблем ще нараства и ще продължава да бъде предизвикателство за детските гастроентеролози. 

Храненето е друга основна тема,

която в последно време все повече вълнува както специалистите, така и пациентите. Прави впечатление, че хората все по-често черпят информация от интернет, което от една страна  улеснява лекаря. Информираният пациент спестява първичните обяснения по дадения проблем. От друга страна обаче много от нещата, които виртуалното пространство предоставя, не са експертни и са пречупени през популистични позиции. Това поставя друг проблем - пациентът е получил някаква първична информация, а лекарите имат задачата да насочат тази информация в правилното русло. Трябва да убедим пациента, с нашите познания в определената област, че това, което той знае като позиция е правилно, или, нерядко, че не е съвсем издържано от научна гледна точка.

 

Лошото е, че конвенционалните лекари, т.е. лекарите, които имат медицинско образование, много малко се занимават с проблема "хранене". Той е оставен повече на медиите и на не дотам квалифицирани "специалисти". Истината е, че специалистите по хранене в България са малко. Това е една специалност, която набира интерес в последните години, но все още е твърде недостатъчна, за да може да осигури адекватна помощ, особено в болниците. В болничните заведения има огромна нужда от експерти по хранене, защото там има тежки случаи, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение от такива специалисти. Такива са хирургичните случаи, случаите в реанимация, случаите в гастроентерологичните клиники. Също толкова необходимо е такива специалисти да работят и в периферията, която дава повече точна информация на населението. Един разговор на лекаря с родителя може да промени позицията му. Когато говорим за хранене, трябва да отбележим и нарастващата необходимост педиатърът да разговаря с родителите, да обяснява. 

Хранителни алергии - новости 

Когато става въпрос за непоносимост към храни, в повечето случаи и лекари, и пациенти си представят, че те непременно са съпроводени с обрив. Това не е съвсем така. Педиатрите и общопрактикуващите лекари трябва да имат предвид, че една хранителна алергия може да се прояви с гастроентерологични симптоми. Възможно е детето да има повръщане, запек, диария и всичко това може да бъде проява на хранителна алергия.

 

В тази посока се работи изключително много през последните 5-6 години, правят се много сериозни проучвания. Те категорично установиха, че част от тези случаи (например синдромът на дразнимо черво) не са с чисто функционални нарушения. Тези пациенти имат някакъв проблем, който може да бъде диагностициран. Такъв именно проблем е хранителната алергия. След като тя бъде установена, изключването от менюто на определеното като алерген хранително вещество за период от 6 месеца до 1 година, ще доведе до успешното повлияване на констипацията или функционалната диария. 

Продължаващото обучение на лекарите е ключ към добрата им квалификация

Предстои да организираме Национална конференция по хранене, специално насочена към медицински специалисти. Тя ще се проведе от 30 ноември до 1 декември в гр. Сливен. Конференцията е насочена предимно към педиатри и общопрактикуващи лекари, които имат голям контингент деца. На нея ще се разгледат: хранене на бременната; кърмене и ползите от кърменето; захранване и новите препоръки за захранването. Ще бъдат обхванати всички области, касаещи детското хранене, много нозологични единици и връзката им с храненето като: хранителни алергии  и хранене; автоимунни заболявания и хранене; онкологични заболявания и хранене; интензивни пациенти и хранене; глутенсвързаната ентеропатия и нециаликичната глутенова непоносимост и начин на хранене; метаболитни болести; кетогенната диета.

Хранене на недоносеното дете е тема, която също представлява огромно предизвикателство. 

 

Нашата препоръка е и общопрактикуващите лекари и педиатрите да посещават подобни лекции, както и да се възобнови т.нар. континуитетно образование, което да съдържа модули, които да се следват. Така специалистите ще бъдат "в крак" със съвременните новости в областта и ще подържат квалификацията си на високо ниво. Ще могат по-адекватно да реагират на различните пациенти и различните проблеми. С възможностите на интернет и съвременните технологии този тип обучения стават все по-достъпни.

 

В обобщение моят призив към колегите е: Ограмотяване, ограмотяване, ограмотяване!

 

Коментари