Публикация

Прогнозните бюджети на болниците да бъдат годишни, а не на тримесечие

Прогнозните бюджети на болниците да бъдат годишни, а не на тримесечие

В преговорния процес по Националния рамков договор Българският лекарски съюз ще поиска да се елиминират компенсаторните механизми по пера, т.е. да няма възможност за преместване на средства от параграф на параграф. Съсловната организация ще настоява прогнозните бюджети на заведенията за болнична помощ да бъдат годишни, а не на тримесечие, както е сега. На проведения Национален съвет на БЛС се открои и идеята

НРД да влиза в сила от 1 януари, за да бъде уеднаквен с държавното бюджетното разпределение

По време на форума на 29 септември бяха разгледани предложенията на Министерството на здравеопазването за нов здравноосигурителен модел. Специален акцент беше поставен на провеждането на Деня на българския лекар, който традиционно ще бъде честван на 19 октомври. Внимание беше отделена и на приоритетна тема за БЛС - финансовото подпомагане на млади лекари и международната дейност на съюза.

 

Във връзка с предложенията на министъра на здравеопазването за

реформа в здравноосигурителния модел

Националният съвет на БЛС взе решение да се сформира работна група от 9 души. Тя ще подготви принципни предложения за промяна в здравното осигуряване, за да може неяснотите по двата модела да бъдат максимално изчистени. Според съсловната организация процесът за прилагане на каквито и да е промени е дълъг и следва да бъде добре обмислен, така че максимално да се удовлетворят потребностите на пациентите и изпълнителите на медицинска помощ.

 

Работната група ще заседава регулярно и поетапно ще бъдат разглеждани всички възможни постановки на двете предложения за промени в здравния модел, а след това БЛС ще вземе решение за оптимизирано прилагане на промени, което ще бъде дискутирано на извънреден събор на съсловната организация.

 

На проведения национален съвет беше обсъдена и идеята за

създаване на Обществен консултативен съвет към УС на съсловната организация

Тя е продиктувана от необходимостта за възстановяване на връзката между лекаря и обществото. Според съсловната организация е важно лекарите да чуят различни гледни точки, състояния и нагласи, така че да могат да започната да работят по-задълбочено върху възстановяване на нарушеното доверие между медика и обществото.

Съветът ще бъде по-скоро прозорец за света към нас и едновременно ще е врата, през която ние ще споделяме болките си

- поясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров и обеща да привлече в новия консултативен орган хора с активна гражданска позиция, които са готови обективно да споделят своите виждания и злободневни обществени проблеми.

 

Участието в тази нова структура няма да се заплаща и тя няма да разполага с правомощия да коригира решенията на съсловната организация, нито да влиза в ролята на ментор.

 

Председателят на Акредитационния съвет проф. Борислав Китов изложи идеята за

разширяване на проекта на БЛС за подпомагане на млади лекари

Според него е важно да се гледа по-мащабно на инициативи, които са в помощ на младите медици.

 

Според новата концепция на съюза занапред ще бъдат финансирани и научни проекти, след компетентна рецензия от водещи медици. Задължително се предвижда отчет на финансовите средства, изразходвани за всеки отделен проект, както и отчет за публикационната активност на работещите по проекта лекари.

 

Ще бъде финансирано и участието на млади специалист (до 35-годишна възраст) в научни форуми. Предвиждат се и премии за студенти, които изявяват желание за сътрудничество с Лекарския съюз чрез преводи на научни публикации и кратки съобщения.

По отношение на финансирането, освен към фармацевтичната индустрия, се обръщаме за първи път и към болниците, които биха могли да са спонсори

- каза проф. Китов.

И тази година БЛС ще има усилена работа по международни проекти и дейности

Според председателя на комисията по международна дейност доц. Андрей Кехайов трябва да се направи контакт с всички чуждестранни структури в сферата на здравеопазване, за да може БЛС да черпи практики и идеи.

 

Занапред лекарският съюз ще бъде конструктивен партньор на международните организации, така че дистанцията да бъде максимално скъсена и обменът на идеи да бъде оптимизиран и бърз.

 

Националният съвет на БЛС премина конструктивно с амбиция за иновативни дейности и подходи в сферата на здравеопазването.

Коментари