Публикация

Любовта към хазарта е в гените


Австралийски учени твърдят, че зависимостта от хазарта е наследствена.

Изследване, публикувано в Archives of General Psychiatry, е проведено с 2700 жени и 2000 мъже (еднояйчни или двуяйчни близнаци) и показва, че гените играят основна роля в това дали един човек е способен да спре да залага, или не.

Предишни проучвания са доказали, че при мъжете има наследственост, но новите данни разкриват, че и жените могат да зависят от хазарта по семейна линия.

Коментари