Публикация

Факултетът по дентална медицина изпрати най-новата генерация от 90 магистър-лекари по дентална медицина

Факултетът по дентална медицина изпрати най-новата генерация от 90 магистър-лекари по дентална медицина

На 5 октомври (петък) от 11.00 часа на голямата сцена на Пловдивския Драматичeн театър Факултетът по дентална медицина на Медицински университет - Пловдив се проведе Тържествена промоция на 43-ти випуск лекари по дентална медицина.


90 дипломанти - 68 българи и 22 чужденци (от Гърция, Турция, САЩ, Сърбия) получиха дипломи и ще положат своя уникален професионален обет - Хипократовата клетва. От този ден те започват професионалната си реализация като «магистри», лекари по дентална медицина.


С тазгодишния випуск-2018 на ФДМ - Пловдив за първи път се дипломират и първият випуск студенти, чието обучение е изцяло проведено на английски език. През 2012 година е акредитирана пред НАОА магистърската програма на английски език по „Дентална медицина“ и стартира англоезичното обучение във пловдивския факултет по дентална медицина. Тази година завършват първите 14 студенти от англоезичната програма на ФДМ. С най-висок успех е Анти Флигу (Гърция), която поднесе приветствие от името на чуждестранните студенти.


Четирима дипломанти завършват с «отличен» общ успех (над 5,50) от следването и от държавните изпити. Средният успех на випуска е «много добър» 4,63.

Виолина Александрова е отличничката на випуска, завършила с най-висок общ успех от следването и 6.00 от държавните изпити. Със своето емоционално слово тя разчуства цялата зала и през сълзи изрази благодарността на студентите към родители, преподаватели и колеги. Честта да води полагането на Хипократовата клетва имаше Мария-Луиза Калнева.

На отличилите се студенти бяха връчени предметни награди.


Ректорът на университета - чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и деканът - проф. д-р Георги Тодоров, дм, поздравиха дипломантите от името на академичната общност. Според академичния протокол официален „Промотор на 43-ти випуск“ беше проф. д-р Явор Калъчев, дм (от катедра „Протетична дентална медицина“).

 

Официални гости на тържеството бяха д-р Николай Шарков - председател на УС на Български зъболекарски съюз и председателят на Районната колегия на БЗС в Пловдив - д-р Трифон Антонов. На церемонията гостуваха още зам.-деканът на ФДМ-София - проф. Божидар Йорданов и деканът на Дентална менидицана във Варна проф. Стефан Пеев, както и редица изтъкнати бивши и настоящи преподаватели и възпитаници на Факултета по дентална медицина - Пловдив. 

Коментари