Публикация

Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатрията на УМБАЛ „Александровска“

Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатрията на УМБАЛ „Александровска“

На 10 октомври, по случай Световния ден на психичното здраве, Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александровска“ обявява Ден на отворените врати с демонстрация на арт терапии и обучения (9:00 до 12:00 часа).

 

Тази година денят ще премине под мотото

„Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят“

Той е насочен към младите хора с психични разстройства. Целта да се акцентира върху техните нужди, като се създадат възможности за реализацията им в подкрепяща среда и предпоставки за активното им социално включване.

 

От 19:00 часа в салона на НАТФИЗ ще се състои

благотворителен анти-стигма спектакъл „Цветен ден“

в подкрепа на рехабилитационните програми, прилагани в клиниката за лечение на шизофрения, депресия, биполярно психично разстройство, страхова невроза и други.

Автор на сценария е д-р Елена Иванова - завеждащ Амбулаторно-консултативната психиатрия в УМБАЛ „Александровска”. В постановката участват истински актьори и аматьори от екипа на проф. Вихра Миланова. Входът е свободен.

 

Очакваме ви!

Пациентите с тежки и продължителни психични заболявания имат социални и когнитивни дефицити

които ги стигматизират в обществото – достига се до социално отхвърляне и липса на социална подкрепа. Социалната изолация, трудностите при справянето със симптомите на болестта и тежката обществена стигма допълнително затруднява връщането на тези хора в общността, където те и техните близки носят неотменно стигмата на психичната болест.

 

Включването и участието в рехабилитационни дейности и програми позволява да се преодолеят самотата и изолацията чрез свързване и принадлежност към общността. Участието в рехабилитационни програми дава възможност да се удовлетворят базисни потребности от свързаност с други хора (принадлежност към група) чрез съвместни дейности, да се структурира и осмисли свободното време, успешно да се практикуват социални роли в защитена среда, както и да се тренират основни умения, необходими за самостоятелно справяне в ежедневието. Продължителното пребиваване в институционалната среда е предпоставка за загуба на умения за самостоятелно справяне и формиране на синдром на зависимост.

Коментари