Публикация

„Пирогов“ с нови началници на клиники и отделения

„Пирогов“ с нови началници на клиники и отделения

Във връзка с новата структура на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

ръководството на лечебното заведение проведе задължителни конкурси за началници на клиники и отделения

На ръководните позиции са назначени както следва:

Клинична лаборатория - д-р Силвия Стефанова Тодорова;

Лаборатория по микробиология - проф. д-р Магдалена Иванова Лесева;

Лаборатория по клинична имунология - д-р Румяна Христова Дренска – Кочева;

Лаборатория по трансфузионна хематология - доц. д-р Евгения Методиева Шурлиева;

Отделение по диализно лечение - доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков;

 

Клиника по образна диагностика - проф. д-р Милан Петков Тотев;

Клиника по обща и клинична патология - д-р Ния Иванова Сърбянова – Пашалийска;

Отделение по съдебна медицина - д-р Александър Тодоров Минчев;

 

Клиника по хирургия - доц. д-р Иван Николов Василевски;
Първо отделение по хирургия - доц. д-р Иван Николов Василевски;
Второ отделение по хирургия - проф. Владислав Христов Христов;
Трето отделение по хирургия - доц. д-р Юлий Манолов Ванев;
Отделение по гръдна хирургия - проф. д-р Александър Петров Червеняков;
Отделение по съдова хирургия - доц. д-р Росен Тодоров Стойчев;
Отделение по оперативна гинекология - д-р Людмил Николов Джунков;

Клиника по гнойно-септична хирургия - проф. д-р Иван Георгиев Поромански;

 

Първа клиника по ортопедия и травматология - проф. д-р Диян Енчев Малушев;

Втора клиника по ортопедия и травматология - доц. д-р Михаил Ивов Рашков;

Клиника по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия - доц. д-р Людмил Георгиев Симеонов;

 

Клиника по анестезиология и интензивно лечение - проф. д-р Стоян Георгиев Миланов;
Отделение по интензивно лечение - гл. ас. д-р Георги Желязков Георгиев;
Отделение по анестезиология - д-р Пламен Николов Нейчев;
Клиника по детска хирургия - доц. д-р Христо Иванов Шивачев;
Отделение по детска ортопедия и травматология - д-р Николай Валентинов Цуцумански;
Отделение по детска коремна хирургия -д-р Стефан Стоилов Станев;
Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии - гл. ас. д-р Цветко Венков Георгиев;
Отделение по детска гръдна хирургия - доц. д-р Христо Иванов Шивачев;

Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение - доц. д-р Румяна Русева Андонова;
Отделение по интензивно лечение на деца - д-р Христо Веселинов Пседерски;

 

Клиника по неврохирургия - проф. д-р Николай Стефанов Габровски;
Отделение по неврохирургия при възрастни - доц. д-р Николай Валентинов Велинов;
Отделение по спинална неврохирургия - доц. д-р Константин Александров Узунов;
Отделение по детска неврохирургия - д-р Михаил Христов Захаринов;
Отделение по анестезиология и интензивно лечение - д-р Красимир Неделчев Бинев ;

Отделение по лицево-челюстна хирургия - д-р Константин Желев Димов;

Отделение по нервни болести - д-р Мария Иванова Димитрова;

Отделение по ушно-носно-гърлени болести - д-р Асен Георгиев Меджидиев;

 

Клиника по изгаряне и пластична хирургия - доц. д-р Мая Георгиева Аргирова;
Отделение по изгаряне и пластична хирургия при възрастни - д-р Елена Георгиева Бенкова;
Отделение по изгаряне и пластична хирургия при деца - д-р Анастасия Иванова Викторова;
Отделение по анестезиология и интензивно лечение - Мартин Любомиров Иванов;

 

Клиника по урология - д-р Емил Рашков Доросиев, д.м.
Отделение по урология при възрастни - д-р Емил Рашков Доросиев, д.м.;
Отделение по урология при деца - д-р Стоян Вълчев Пеев;
Отделение по анестезиология и интензивно лечение - д-р Емил Кирилов Морев

 

Клиника по кардиология - проф. д-р Мария Христова Миланова
Отделение по кардиология - д-р Константин Петров Стоянов;
Отделение по инвазивна кардиология - д-р Иван Петров Мартинов;

 

Клиника по вътрешни болести - доц. д-р Петър Йорданов Атанасов;

Отделение по гастроентерология - д-р Камен Валентинов Данов.

 

Клиника по токсикология - доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева-Бояджиева.
Отделение по токсикология при възрастни - д-р Мирослава Цветкова Петкова;
Отделение по токсикология при деца - доц. д-р Андриана Боянова Стойкова .

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова.

Отделение по педиатрия - д-р Ирен Стоянова Цочева.

Отделение по очни болести - д-р Мария Николова Праматарова.

Коментари

Моля,да публикувате и имената на досегашните шефове на клиники и отделения! И какво налага постоянните административни рокади? Това ще съсипе болницата!