Публикация

Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)

Макроскопска обработка на оперативeн материал при операции на карцином на гърда (практически насоки)

ОБЗОР

Макроскопската патологоанатомична обработка на оперативeн материал се извършва в тясна колаборация на оперативния екип и патологоанатома. Чрез нея се оценява интраоперативно, после и на траен препарат, радикалността на операцията. Преценява се дали има необходимост от експресно хистологично изследване и се подготвя резектат за фиксиране във формалинов разтвор като етап от следваща обработка и изследвания.


При модифицираната радикална мастектомия оперативният материал е съставен от отстранената гърда с аксиларната лимфно-мастна тъкан в един блок. Извършва се напречно серийно сециране на препарата, който лежи с вентралната си повърхност върху секционната маса. Всеки срез се оглежда и палпира за оценка на лезиите и структурните промени. Обработката на лимфномастната тъкан може да стане на свеж материал или на фиксиран препарат. Важно е да не остане неоткрит и неизследван отстранен лимфен възел. Ако е направена дисекция и на ниво III, се отчита специално статусът на тези възли. Сентинелните лимфни възли се оценяват за микроскопски данни за метастатичност и върху многобройни срезове се търси туморна наличност.

 

Макроскопската обработка на оперативния материал при запазващи гърдата операции има важната задача да подпомогне оценката на резекционните граници. Това придава на обработката специфични особености, подчинени на целта да се направи интраоперативна и в планов порядък преценка дали резекционните линии отговарят на изискванията за радикалност (чисти граници/липса на боя върху тумора/при инвазивните и отдалеченост на поне 2 mm при неинвазивния карцином.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

 

Цялата публикация можете да прочетете в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари