Публикация

Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?

Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?

ОБЗОР

От класическата морфологична класификация през молекулярните субтипове до интегративните клъстери таксономична категоризация на хетерогенната група на карциномите на гърда (КГ) се променя динамично през последните десетилетия. Целта е обособяване на категории от тумори със сходна прогноза и терапевтични таргети. Към настоящия момент индивидуализираният комплексен мултидисциплинарен подход е ключът към успешната диагностика и последвaщо лечение на мамарните карциноми.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация можете да прочетете в прикачения файл по-долу>>>
 

Прикачени файлове

pdf

Коментари