Публикация

Конгресът по кардиология демонстрира високо професионално ниво

Конгресът по кардиология демонстрира високо професионално ниво

ХVI Национален конгрес по кардиология, който беше от 4-ти до 7-ми октомври в курорта „Албена“, събра близо 1000 лекари от цяла България, гости от чужбина и представители на водещите фармацевтични и технологични компании.

Форумът премина при изключително голям интерес и пълни зали.

Събитието нямаше нищо общо с така наречения „конгресен туризъм“…

Дружеството на кардиолозите в България в лицето на досегашния му председател проф. Арман Постаджиян (на снимката горе) отчете един много успешен двугодишен период – с увеличаване на членската маса, с отлично организирани научно-практически и обучителни събития, привличане на млади лекари и специализанти, издателска дейност, тясно сътрудничество с Европейското кардиологично дружество и не на последно място организационна и финансова стабилност.

По време на конгреса започна мандатът на новия председател на дружеството доц. Мария Токмакова, която беше избрана преди две години. Проведе се и избор с тайно гласуване и за бъдещ председател, който беше спечелен от проф. Асен Гудев в съревнование с проф. Йото Йотов.

Както е известно, Дружеството на кардиолозите в България осигурява приемственост в работата си, като в ръководството на дейността му участват миналият, сегашният и бъдещият председател. Тази форма се оказа изключително успешна и неслучайно това е най-голямото и с най-широка дейност научно медицинско дружество в страната.

Пред своите колеги презентация за съвременните тенденции и предизвикателства в кардиологията изнесе избраният за председател на Европейското кардиологично дружество проф. Стефан Ахенбах.

Проф. Стефан Ахенбах
Проф. Стефан Ахенбах

 

Той за пореден път подчерта важността на нелекарствените методи за превенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания: рационално хранене, двигателна активност със среден интензитет поне 150 минути седмично и отказ от тютюнопушенето.

Като основен рисков фактор проф. Ахенбах посочи артериалната хипертония.

Според най-новите препоръки на Европейското кардиологично дружество в общия случай таргетните стойности на кръвното налягане трябва да са по-ниски от 130 на 80 мм живачен стълб. А по отношение на терапията предпочитанията са за комбинация от два медикамента още от самото начало. Проф. Ахенбах подчерта, че ацетилсалициловата киселина категорично не се препоръчва за първична превенция на сърдечносъдови инциденти. Множество анализи са установили, че такъв тип превенция е без ефект върху брой на инфарктите и инсултите, но увеличава случаите на кървене.

 

Проф. Грегъри Лип – друг гост на конгреса – от Университетската сърдечносъдова клиника в Бирмингам, Великобритания постави акцент върху комплексния подход в диагностиката и лечението на предсърдното мъждене. Според проф. Лип най-важна е преценката на риска от тромботични инциденти, съотнесен към риска от кървене. Все още сравнително малка част от пациентите с ПМ, които се нуждаят от антикоагулация, я получават. А част от пациентите, които са на лечение с варфарин (в българските условия - синтром) не постигат и не поддържат INR в интервала 2 – 3. В лечението на предсърдното мъждене много съществена част е контролът на другите рискови фактори – хипертония, дислипидемия, хиперурикемия, метаболитен синдром / диабет. А по отношение на отдавна известната дилема „Контрол на ритъма или контрол на честотата“, проф. Лип е категоричен, че в това решение трябва да се взима предвид и мнението на самия пациент.

Сред най-посетените сесии на кардиологичния конгрес бяха дискусионните

с представяне и защита на противоположни терапевтични тези. Особен интерес предизвика научният спор между проф. Елина Трендафилова и доц. Сотир Марчев под модераторството на доц. Николай Рунев. Дебатът се разгорещи дали за превенция на коронарни инциденти трябва да се използва двойна антитромбоцитна терапия или да се комбинира ниска доза нов орален антикоагулант с един антиагрегант.

 

Традиционно висок интерес имаше към презентациите и сесиите, водени от кардиолозите проф. Нина Гочева, проф. Иво Петров, проф. Асен Гудев, проф. Арман Постаджиян, проф. Йото Йотов, проф. Маргарита Цонзарова, проф. Тошо Балабански, проф. Диана Трендафилова, проф. Снежана Тишева, проф. Пламен Гацов, доц. Мария Токмакова, доц. Васил Велчев.

 

Сериозно внимание беше отделено на интердисциплинарните проблеми.

Неврологът проф. Лъчезар Трайков говори за влиянието на сърдечните заболявания върху когнитивните проблеми. Нефрологът проф. Емил Паскалев разгледа ефектите на оралните антикоагуланти върху бърчената функция. Имаше смесени сесии за кардиотоксичността при онкологични терапии, за психиатрични разстройства в кардиологията, за разграничаването на диспнеята от белодробен и сърдечен произход.

Българските кардиолози демонстрираха уважение към свои учители и колеги, отдали целия си живот на работа в тази специалност.

Проф. Младен Григоров в неформална атмосфера
Проф. Младен Григоров в неформална атмосфера

 

Имаше лекции, посветени на проф. Юри Белов, акад. Илия Томов, акад. Чудомир Начев, проф. Дария Величкова. А в неформална обстановка чрез публични интервюта с тях бяха представени интересни моменти от жизнения и професионалния път на проф. Николай Пенков, проф. Младен Григоров, проф. Тихомир Даскалов, проф. Юлия Джоргова.

 

Екип на CredoWeb: текст Петър Галев, снимки Никола Динев

Коментари