Публикация

Водещ европейски кардиохирург демонстрира сложна оперативна техника

Водещ европейски кардиохирург демонстрира сложна оперативна техника

По време на обучението бяха ремоделирани и съхранени собствените аортни клапи на четирима пациенти

Проф. Руджеро Де Паулис, един от най-успешните кардиохирурзи в Европа, специалист по аортна и аортно-клапна хирургия, проведе  обучение по метода на Дейвид на колегите си в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Методът, известен като операция на Дейвид (по името на създателя проф. Тайрън  Дейвид), е

аортно-клапно съхраняваща интервенция

при аневризма на началната част на аортата и е една от най-предизвикателните в технически аспект процедури в съвременната кардиохирургия.

 

Специалистът по аортните реимплантации е за първи път у нас по покана на д-р Асен Келчев, ръководител на отделението по кардиохирургия в Сърдечно-съдовия център на Аджибадем Сити Клиник.

Проф. Де Паулис е член на бодра да директорите на Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия и завежда отделението по кардиохирургия в European Hospital в Рим.

Той е един от малкото хирурзи в света с най-голям брой операции по метода на Дейвид – над 250

Методът на Дейвид позволява да бъде запазена собствената аортна клапа на пациенти с клапна недостатъчност, елиминира риска от поставяне на механична клапа и не налага последваща медикаментозна антикоагулантна терапия.

Италианският кардиохирург запозна колегите си с имплантирането на изобретена от самия него съдова протеза, т.нар. „Валсалва графт“, прилагаща се при операции на аортен корен. Нейно предимство е, че имитира естественото вродено издуване в началото на аортата, което позволява по-добро и лесно затваряне на аортната клапа.

Коментари

До коя степен Ао регургитация е подходящ този графт?