Публикация

Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда

Какво очакваме от лекарственото лечение при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда

ОБЗОР

 

Напредъкът в лечението на метастатичен карцином на гърда (МКГ) доведе до подобряване на преживяемостта, независимо от факта, че целта на това лечение остава палиативна. Туморната биология и нейната динамика в хода на прогресия, разпространеността на болестта и предпочитанията на пациентите са основните фактори, определящи избора на лечение.

 

Всички специализирани ръководства наблягат на ендокринната терапия (ЕТ) като основен стълб в лечението на хормон-рецептор позитивния HER2- негативен МКГ, като прилагане на химиотерапия (ХТ) се обсъжда само в случаи на висцерална криза или животозастрашаваща метастатична болест с нужда от постигане на бърз терапевтичен ефект. Изборът на ендокринен агент, последователността на ендокринните линии, дали да бъде монотерапия, или в комбинация с CDK4/6, или mTOR-инхибитор зависи от предходно прилаганите ЕТ и постигнатия отговор. По тази причина предходното лечение, а не само линията на лечение насочва избора на последваща линия ЕТ.

 

Цел на тази статия е обобщение на наличната информация върху поведението, терапевтичния избор и последователността на лечението при хормон рецептор позитивен HER2-негативен МКГ.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари