Публикация

МЗ отпуска 5 млн. лв. за обновяване на хемодиализната мрежа в страната

МЗ отпуска 5 млн. лв. за обновяване на хемодиализната мрежа в страната

Министерството на здравеопазването ще предостави на 29 държавни лечебни заведения близо 5 млн. лв. за ремонт и закупуване на хемодиализна техника и оборудване. Средствата са част от 8,1 млн. лв., които правителството отпусна на здравното ведомство в края на септември.

С парите ще бъдат ремонтирани хемодиализни отделения и ще бъдат закупени апарати и легла за хемодиализа

както и водоочистващи системи, информира МЗ.

 

Разпределението на средствата е съобразено с отправените от болниците искания за инвестиции в ремонти и преоборудване на хемодиализни структури на многопрофилни лечебни заведения на територията на градовете Сливен, Пазарджик, Перник, Хасково, Шумен, Габрово, Видин, Търговище, Варна, Русе, Кюстендил, Враца, Ловеч, Разград, Ямбол, Кърджали, Бургас, Велико Търново, Смолян, Стара Загора, Силистра, Благоевград, Добрич, Монтана, Пловдив и София.

С другите близо 3 млн. лв. ще бъдат осъществени ремонтни дейности и ще бъде закупена апаратура

съгласно приоритетните искания, постъпили в Министерството на здравеопазването от лечебните заведения.

 

В момента тече процедура по подготовка и обявяване на обществени поръчки, съответно сключване на договори, на чието основание средствата да бъдат отпуснати на лечебните заведения.

Коментари