Публикация

Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза

Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза

В лечението на хормоночувствителния, HER2 негативен метастатичен карцином на гърдата са налице отчетливи терапевтични успехи

 

При този вид карцином е за предпочитане лечението да започне с ендокринен агент, а не с химиотерапия

 

Двойната блокада (таргетно + ендокринно лечение) е в състояние да преодолее развитието на резистентност към хормонотерапията

 

CDK 4/6 инхибиторите, комбинирани с антиестрогенна терапия, осигуряват най-добрата ефикасност при лечението на пациентки с метастатичен HER2-, хормоночувствителен карцином на гърдата

 

Разработват се надеждни, леснодостъпни маркери за определяне на прогнозата и вероятния изход от лечението  - крачка напред в осъществяване на концепцията за персонализирана медицина

 

Оптималната последователност на видовете лечение все още не е установена

 

Цялата презентация вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

Коментари