Публикация

УМБАЛ „Канев“ е с нов Борд на директорите

УМБАЛ „Канев“ е с нов Борд на директорите

Днес, 11.10.2018г. (четвъртък), на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД бе избран нов Борд на директорите на лечебното заведение, който включва  доц. д-р Александър Парашкевов, д.м, магистър фармацевт Ирина Георгиева и д-р Петър Петков.

Маг. фармацевт Ирина Георгиева понастоящем е ръководител на Болничната аптека на лечебното заведение.

Д-р Петър Петков е парламентарен секретар в Министерство на здравеопазването.

Кратка автобиография на новия изпълнителен директор на Университетска болница „Канев“ – доц. д-р Александър Парашкевов:

 

Доц. д-р Александър Парашкевов е роден на 2 февруари 1962г. в с. Щръклево. Средното си образование завършва в СОУ „Христо Ботев“, гр. Русе. Завършва медицина в МУ-Варна през 1989г., след което през 1995г. придобива специалност Хирургия.

Началото на лекарската си кариера доц. Парашкевов започва във Военна болница – Русе, като работи там до самото й затваряне през 2001г. Междувременно придобива и специалност пластична хирургия.

През 2010г. завършва Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения. През 2012г. и 2015г. защитава и придобива съответно образователно-научна степен „доктор на медицинските науки“ и „доцент“ към ВМА. Доц. Парашкевов е и постоянен лектор в Русенски университет по медицина на бедствените ситуации.

Трудовият му стаж включва началник отделение за мисии и учения в чужбина във ВМОБР – ВМА, началник на Военомедицинския отряд за бързо реагиране във ВМА, зам. началник на ВМА. От 2017г. до момента е доцент в Тренировъчен център на Военномедицинския отряд за бързо реагиране (ВМОРБ) към ВМА.

Специализации:

·         Трансплантация на черен дроб и панкреас в експеримент – Чехословакия

·         Лапароскопска хирургия - Германия

·         Курс „Организация и развитие на травма системите“ в Рамбам травма център, гр. Хайфа, Израел

·         Курс „Senior Medical Staff Officer”, НАТО училище Оберамергау, Германия

С участието си във военни мисии в Афганистан и Ирак доц. Парашкевов преминава през всички възможни позиции на военен лекар, включително медицински съветник на Командващия Европейските военни сили в Босна и Херцеговина. През 2011г. е и началник на екипа от български лекари в Хаити.

Доц. д-р А. Парашекевов има над 35 публикации в български медицински списания, 4 публикации в чуждестранни медицински списания, 26 участия в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми, както и две изобретения – сорбенти и импланти в медицината.

Владее писмено и говоримо английски и руски.

Коментари