Публикация

Демонстрации на живо и висок професионализъм белязаха XIII-ия Национален конгрес по гастроентерология

Демонстрации на живо и висок професионализъм белязаха XIII-ия Национален конгрес по гастроентерология

Близо 600 български и чужди специалисти събра в хотел "Рамада", гр. София,  XIII-ият конгрес по гастроентерология. В рамките на три научни дни (11-13 октомври 2018г.) бяха представени и дискутирани най-динамично развиващите се в диагностично и терапевтично отношение раздели на гастроентерологията и хепатологията. Форумът беше организиран от Българското дружество по гастроентерология (БГДЕ) и благодарение на  подкрепата на EASL чрез програмата "The Best of EASL" 

присъстващите имаха уникалната възможност да чуят и обсъдят

ключови за съвременната хепатология проблеми с изтъкнати европейски специалисти. В конгреса участват гастроентеролози и хепатолози от Швейцария, Италия, Франция, Испания, Австрия, Израел, Великобритания и Русия.

демонстрации на живо
още снимки можете да видите в галерията под материала

С live демонстрации от Лион и Осло

започна научната програма. Присъстващите в залата, благодарение на телевръзка, имаха уникалната възможност да наблюдават работата на своите европейски колеги и да я дискутират. В богатата презентационна и постерна програма  бяха засегнати важни теми в областта на гастроентерологията и хепатологията: IBD нови терапевтични възможности; Чернодробна фиброза - еволюция, диагностични предизвикателства и терапии; Вирусен хепатит - възможна ли е елиминацията? Мултидисциплинарен подход при чернодробни метастази; Диагностичен и терапевтичен подход при пациенти с остър холицистит и холангит и мн. други.

Сесия, посветена на детската гастроентерология

представи новости в терапията и предизвикателства, пред които се изправят съвременните специалисти - гастроентеролози, хепатолози и педиатри. Ще бъдат разгледани терапевтични подходи и споделен клиничен опит.

 

Специално място беше отделено и на иновациите в здравеопазването и лабораторната медицина.

Коментари