Публикация

Пет работни групи обсъждат промените в здравноосигурителния модел

Пет работни групи обсъждат промените в здравноосигурителния модел

Нашата цел е да възстановим конституционното право на българските граждани на равен достъп до здравеопазване.

 

Това заяви здравният министър Кирил Ананиев на заседание на парламентарната Комисия по здравеопазване в рамките на обсъждането на концепцията за развитието на здравното осигуряване в страната и за секторните реформи в системата на здравеопазването.

Предлагаме два здравноосигурителни модела, които да заменят действащия, с уговорката, че дискусията продължава и е възможно да стигнем до висока степен на съгласие и по друг модел

 

- беше категоричен министър Ананиев.

 

Той поясни, че

първият модел е свързан със задължително здравно осигуряване с възможност за личен избор на осигурителен фонд

 

между частни застрахователи.

Това е моделът на цялостна, пълна демонополизация на Здравната каса със задължително здравно осигуряване от 8 % осигурителна вноска и допълнително доброволно застраховане.
Вторият модел е преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравноосигурителен модел. Този вариант съчетава три стълба – задължително осигуряване – 8 % осигурителна вноска, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане. При този вариант ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита на гражданите

 

- резюмира министърът идеите на екипа си пред народните представители.

 

Изрично уточни, че материалите по предложенията на МЗ са предварително предоставени на членовете на ресорната комисия.

Целите, които Министерството на здравеопазването си поставя да постигне чрез предлаганите промени

са реалното остойностяване на медицинските дейности, спазването на правилата за добра медицинска практика, гарантирането на възможно най-добър изход от заболяването за пациентите, както и по-достойно заплащане на работещите в здравната система, стана ясно от думите на Кирил Ананиев.

Важно място в концепцията на МЗ имат и измерването на качеството на лечението

проследяването на ефектите от прилаганите терапии върху пациентите и осигуряването на необходимия ресурс за профилактика, превенция, долекуване и продължително лечение на българските граждани.

 

Според министър Ананиев изключително важно е да се създаде потенциал за реализиране на нови политики и програми, за инвестиции и обновяване на материалната база, за прилагането на нови технологии за лечение, каквито са и очакванията на хората.

Във фокуса на предложените промени са и намаляване/ елиминиране на нерегламентираните плащания

които на този етап представляват значителна тежест за пациентите.

По този начин ще се подобри ефективното разходване на средствата в системата.

 

Предвижда се въвеждането на троен контрол

който ще се упражнява от НЗОК, застрахователите и пациентите. Положителни ефекти ще се постигнат с изграждането на Единната национална здравна информационна система и централизираното договаряне на лекарствата и медицинските изделия.

Разписани са и редица мерки и нови механизми за заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия

 

чрез които да се оптимизират разходите за тях, без гражданите да бъдат лишавани от необходимата терапия.

Работата по предлаганите варианти на здравноосигурителния модел продължава с работни групи в пет направленията

извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, лекарствени продукти и медицински изделия, обществено здравеопазване и финансиране на здравната система.

 

Работата на експертите ще започне в понеделник, 15 октомври, и ще продължи до 26 ноември. В състава на работните групи са представители на държавните институции, съсловните и пациентските организации, организации на лечебни заведения, синдикати, работодатели, застрахователи, експерти в сферата на здравеопазването и други.

Коментари