Публикация

Твърденията на един пациент не могат да се ползват за обвинения към съсловието

Твърденията на един пациент не могат да се ползват за обвинения към съсловието

Във връзка с излъчен репортаж в национален ефир, озаглавен „Здравен емигрант“, БЛС иска да използва случая за пореден път да призове всички за обективност при предоставянето на публична информация и за проверка на твърдения, които са недоказани и субективно представени.

 

Във връзка с това, съсловната организация обръща внимание на няколко липсващи аспекта: Първо, в излъчената позиция е представено единствено и само мнението на пациента и неговото субективно усещане за състоянието му, без да се потърси компетенцията на медицинско лице, което да даде експертна информация по дадения казус. За да се запази обективността на информацията е необходимо медицинските експертизи от проведените прегледи при специалисти да бъдат проверени и коментирани от експерти в сферата, с нужните познания и квалификация.  

 

Второ, неприемливо е, публично да се хвърля петно върху професионализма и да се поставя под съмнение компетенцията на лекарите в България, такива от ранга на професори, доценти и преподаватели  по медицина, които са с доказана международна и световна експертиза. Това, че в репортажа не се говори с конкретика, а се борави с едностранчиви твърдения, създава усещане за колективна вина на съсловието и не постига нищо друго, освен олекване на предоставената информация, която обаче има силата да задълбочи напрежението в сектора, което не е от полза нито за пациентите, нито за лекарите.   

 

Трето, твърденията на засегнатия пациент не могат да се ползват за обвинение към цялата система на здравеопазване. Всеки гражданин е свободен да се лекува на територията на друга страна, в случай, че не е удовлетворен от медицинските грижи в собствената си. Ангажимента на държавата е да осигури достъп до своевременни  и достъпни медицински грижи на територията си и при установена невъзможност за предоставяне на лечение на дадено заболяване – в държави, различни от държавата на осигуряване, по реда на условията за трансграничното здравно обслужване. В конкретния казус, без да се претендира за изчерпателност и достоверност на информацията, очевидно няма предпоставки за лечение в чужбина, финансирано в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.

 

Четвърто, обществото трябва да бъде наясно, че медицината не е точна наука, не се прогнозира или изчислява, зависи от редица обективни и субективни фактори.  Не винаги правилно поставена диагноза, непременно води до лечение или подобряване състоянието на пациента.

 

БЛС за пореден път се противопоставя на тиражирането и предоставянето на субективна информация в национален ефир, която дискредитира цялото лекарско съсловие и компрометира лечебно-диагностичния процес.

Коментари