Публикация

Дискусия за делегираните бюджети и правата на пациентите


По инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев днес ще се проведе обществена дискусия на тема „Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети”.

За участие са поканени представители на държавните институции, депутати, директори на болници, пациентски и съсловни организации и други.

„Омбудсманът следи със загриженост и нарастваща тревога развитието на процесите в системата на здравеопазването и констатира, че правата на пациентите не са добре защитени, а някои административни решения имат характер на бъдещо ограничение на тези права”, посочват от пресофиса на Гиньо Ганев.

Още през август миналата година омбудсманът представи Становище за лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. В него той отбеляза, че лимитирането на дейността на една болница ограничава правото на свободен избор на пациента, води до неравнопоставеност на болните и до ограничаване на свободната конкуренция на здравните заведения.

Коментари