Публикация

Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда

Предложение за стандарт за най-добри подкрепящи грижи при болни с карцином на гърда

ОБЗОР

 

Мултидисциплинарните грижи са ключов елемент за най-добрите клинични практики, водещи до положителни резултати при болни с карцином на гърда (КГ). Статията представя структура от подкрепящи грижи: скрининг, клинична оценка и консултиране; мониторинг; оценка на възможност за достъп до психологическа консултация; координиране на грижите. Детайлно са представени най-честите области за подкрепящи мероприятия: грижи за дланта и ръката (лимфедем), контрол на болка, карциномна умора, невротоксичност и кардиотоксичност, свързани с химиотерапия, костно здраве, наднормено тегло и др.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари