Публикация

Важна Информация

Пореден нов случай на успешно лечение при метастатичен тумор на гърдата

 

В Медицински Център„Интегративна медицина” в гр.София постъпи за лечение млада пациентка-В.М. на 41 г., в крайно напреднал стадий на онкологично заболяване. Преди клиничната изява на основното заболяване пациентката редовно се е проследявала на профилактични прегледи за заболявания на млечна жлеза. През месец май 2018 г. болната забелязала промяна в конфигурацията на дясна млечна жлеза, което е повод за провеждането на допълнителна консултация с мамолог. Предложено е извършването на биопсия, която е направена  през м.май 2018 г. с хистологична верификация за карцином.През месец юни е извършена образна диагностика ПЕТ/КТ- с данни за генерализирани костни метастази.

Запознавайки се с методите на интeгративната онкология, които се прилагат в МЦ „Интегративна медицина”, болната потърси алтернативна възможност за лечение в тежкото състояние в което се намираше. При данни за бързо нарастване на основната туморна формация и оплаквания от силни болки в областта на врата и таза, след подробни кръвни и биохимични изследвания пациентката постъпи за лечение през м. юни 2018 г.

В центъра бе изготвена индивидуална програма за комбинирано лечение, включваща Инсулин потенцирана терапия, биомагнитна терапия с магнитни двойки, озонотерапия, както и допълваща програма за домашно лечение.

След проведените 7 терапевтични сеанса в рамките на 1 месец, контролните изследвания показаха пълно отсъствие на тумора и костните метастази, потвърдени с контролен ПЕТ/КТ и биопсия. Пациентката възстанови двигателната си активност и редовно посещава клиниката за профилактични прегледи.

Представеният случай сполучливо илюстрира възможностите на интегративната онкология при лечението на тежки онкологични заболявания в напреднал стадий чрез успешно комбиниране на Инсулин потенцираната терапия с Терапията с биомагнитни двойки. В световната практика не съществуват подобни случаи.След обработка на медицинската документация случаят ще бъде публикуван в специализирани медицински издания в България и чужбина.

Коментари