Публикация

Клинико-епидемиологична характеристика на острите инфекциозни миокардити

Клинико-епидемиологична характеристика на острите инфекциозни миокардити

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология"

 

Автор: проф. д-р Маргарита Господинова, дм

Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна

 

Презентацията можете да видите в прикачения файл>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари