Публикация

1 млн. души умират от лекарски грешки


Един милион пациенти в света умират от лекарски грешки. Всяка година 8 хиляди души претърпяват погрешна операция, а 37% от починалите европейци в лечебни заведения са жертва и на вътреболнични инфекции.

Около 10% от населението на ЕС има проблем, докато е хоспитализирано, а 19% от американците са жертви на грешна диагноза.

Положението на българския пациент спрямо този от Европа или САЩ не е ясно, защото у нас никой не води такава статистика.

От 10 години в софийската Университетска болница „Александровска” е прекратена практиката два пъти месечно на съвет да се обсъждат конкретни случаи, от които медиците да си вземат поука и да не допускат в бъдеще същите грешки.
Това съобщи проф. Владимир Овчаров, председател на Българската национална академия по медицина, който е сред организаторите на първия международен мултидисциплинарен медицински конгрес, насрочен за септември край Варна.

Освен безопасността на пациента, на форума ще бъдат засегнати четири теми, свързани със социално значимите заболявания. Една от тях е хипертонията, от която страда 27% от населението на света. Другата е свързана с онкологията, по която отношение ще вземе и ректорът на Медицинския университет във Варна проф. Анелия Клисарова.
Данните сочат, че един на всеки четирима европейци умира от рак.

Няма да бъдат пропуснати и затлъстяването, диабетът и метаболитният синдром. Тук данните са красноречиви, но проф. Овчаров подчерта, че лошите гени са виновни само в 0,01 процента от случаите.

Лекарите ще обсъдят и алергиите, и автоимунните заболявания. Оказва се, че ако преди 10 години от тях са страдали около една четвърт от българите, то към 2008 г. с тази диагноза живее 35% от населението на страната.


Коментари