Публикация

Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърда

Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърда

ОБЗОР


Здравните институции и онкологичните общности по света създават и редовно актуализират стандартите за комплексно поведение при карцином на гърда (КГ). Заедно с обновяването на тези стандарти се следи за спазването им чрез анализ на различни индикатори.

 

В момента най-разпространена, актуална и пълна е системата от индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване на Европейското дружество на специалистите по КГ (European Society of Breast Cancer Specialists – EUSOMA). Основните индикатори за оценка, разработени от експертен борд, са 17: седем за диагностика, четири за хирургично и локорегионално лечение, два за системно лечение, четири за стадиране, консултиране, проследяване и рехабилитация. Освен като основен метод за контрол на степен на спазване на стандартите при лечение на пациентите с КГ, 13 от индикаторите са включени като задължителни показатели в процеса за сертификация на специализирани центрове за лечение на този карцином.

 

Работни групи на EUSOMA редовно публикуват тенденциите в индикаторите за качество в сертифицираните центрове, отчитайки подобряване в работата на специализираните звена и в приживяемостта на пациентите, лекувани там. Индикаторите за качество се оценяват и адаптират системно към новостите в клиничната практика. Предвижда се да бъдат включени и нови индикатори за мониторинг като: използването на таргетни терапии, качество на живот, време за връщане на работа на пациентите, разходи за лечението и резултатите от молекулярни тестове.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари