Публикация

Механична тромбектомия при лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

Механична тромбектомия при лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

Ефективността на механичната тромбектомия се увеличава във времето и клиничните резултати от провежданите проучвания са обещаващи. Спазването на протокола е ключово за добрите резултати.

 

Това заяви д-р Нурфет Алиоски - началник на Отделението по ендоваскуларна неврохирургия в УМБАЛ „Св. Анна” в София, който изнесе доклад на тема „Механична тромбектомия при лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт - начален опит в България“ по време на XXVІІ-ата Национална конференция по неврохирургия.

 

Форумът се проведе в периода 11 - 13 октомври 2018 г. в столицата.

Мозъчният инсулт е социално значимо заболяване, водещо до тежка инвалидност и смъртност

Трета причина за смъртност сред населението. По данни на НЦОЗА през 2016 г. инсултите са били 51 789, но броят интравенозни тромболизи е само 312, а броят механични тромбектомии - едва 6. През 2017 г. броят на мозъчните инсулти бележи лек ръст - 52 000, предвид застаряването на населението и има умерен ръст на интравенозни тромболизи – 420, а механичните тромбектомии са – 32

- каза д-р Алиоски.

 

„Нашите критерии за провеждане на механична тромбектомия – състояние на прединсулт, оклузия на вътрешна каротидна артерия, средна мозъчна ивазиларна артерия, възраст над 18 години, пациенти на антикоагулантна терапия, извършване на процедури до шестия час от проявяването на симптоматиката“, допълни още той.

 

 

От началото на 2017 г. до този момент са извършени 44 механични тромбектомии

 

 

 

 

57% мъже, жените са 43%. В здраво състояние сме върнали 50% от случаите. Това означава, че човекът може да се върне на работа и да бъде напълно активен, както преди инсулта. Не генерираме инвалидност

каза началникът на Отделението по ендоваскуларна неврохирургия в УМБАЛ „Св. Анна“.

 

Той уточни, че увеличението на механични тромбектомии, правени у нас, е благодарение на съществуващия Център за лечение на инсулт, изграден в УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД.

Коментари

Бъдете благословен др Алиоски!