Публикация

Етиологична терапия при остри невроинфекции

Етиологична терапия при остри невроинфекции

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология"

 

Автори: Л. Пекова, М. Стойчева, Ц. Дойчинова, М. Господинова

 

Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, Инфекциозни болести

Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив, Инфекциозни болести

Катедра по инфекциозни болести,паразитология и тропическа медицина, МУ-Плевен

Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ-Варна

 

Презентацията можете да видите в прикачения файл>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари