Публикация

Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фатален изход

Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фатален изход

Постер от  XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология"

 

Автори: П. Василев, М. Мурджева, Е. Христозова, М. Стойчева
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, МУ – Пловдив; Клиника по инфекциозни болести и паразитология, УМБАЛ  „Св. Георги“ – Пловдив; Катедра по Микробиология и имунология, ФФ, МУ – Пловдив; Лаборатория по Микробиология, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

 

Постерът можете да разгледате в прикачения файл>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари