Публикация

Остеопорозата – основен акцент във в. „Живот и Здраве”


На остеопорозата е посветена основната тема в новия брой на в. „Живот и Здраве”.

Научете каква е превенцията и как да се справите с коварното заболяване на костите.

Доц. Каменна Вутова от Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в МУ-София, обяснява начините за предпазване от кучешка тения.

Наталия Стоянова, главен експерт в дирекция „Водноспасителна служба” към Българския Червен кръст, дава полезни съвети за безопасност през летните месеци.

На страниците на безплатния седмичник четете още за агресията по пътищата, за хроничната умора и за мъжкия стерилитет.

" }-->

Коментари