Публикация

Първо научно съобщение за Интегративен метод за персонализирано лечение на онкологични заболявания

От 4 до 6 октомври 2018 година в гр.Тихуана, Мексико се проведе 18 Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия, на която беше направено първото научно съобщение за въведения от колектив на Медицински Център „Интегративна Медицина“ нов метод за лечение на онкологични заболявания.

На конференцията беше изнесен доклад за първите резултати от комбинираното приложение на инсулин потенцирана терапия с биомагнитна терапия с магнитни двойки при напреднали метастатични тумори. Представени бяха два клинични случая, които доказват възможностите за постигане на пълна ремисия при лечение на онкологично заболяване в терминален стадий. В заключителната част на научната презентация се разкриват нови хоризонти в практическото приложение на този нов комбиниран метод за лечение на онкологичните заболявания.

Докладът предизвика изключително сериозен интерес сред присъствуващите лекари на конференцията. В резултат на това от ръководството на Европейската Асоциация по Инсулин Потенцирана Терапия беше направено предложение до Д-р Христо Дамянов по време на следващата Годишна конференция, през месец октомври 2019 г. в Испания, екип от клиниката да организира двудневен курс за обучение на лекари, желаещи да включат биомагнитна  терапия в своята лечебна дейност. В момента в клиниката се разработва програма за цялостно научно проучване в което да участвуват лекари от различни специалности. В близките месеци предстои нова научна публикция в престижно медицинско издание.

Прикачени файлове

pdf

Коментари