Публикация

ВМА представи антибиотичната си политика пред водещи експерти от Европа

ВМА представи антибиотичната си политика пред водещи експерти от Европа

Водещи специалисти от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) на място се запознаха с програмата за антибиотична политика на ВМА, която е единствена и уникална за България.

Проф. Доминик Моне, който ръководи европейската програма за антимикробна резистентност и вътреболнични инфекции, колегите му д-р Анке Коленберг и Светла Цолова, както и външни експерти на ECDC от Англия, Дания се срещнаха с Комисията по антибиотична политика на Академията. На срещата присъства и проф. д-р Тодор Кантарджиев - директор на Центъра по заразни и паразитни болести.

Делегатите бяха посрещнати от заместник-началниците на ВМА – полк. доц. Владимир Василев и полк. проф. Румен Попов, а в рамките на визитата си имаха възможност да разгледат Лабораторията по микробиология, Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, която е най-голяма у нас, и най-модерната в България Инфекциозна клиника.

Уникалната програма работи във ВМА трета година и вече дава реални резултати при борбата с антибиотичната резистентност, посочиха в презентацията си ръководителят на микробиологичната лаборатория доц. д-р Иванка Гергова и магистър-фармацевт Цветомир Александров.

Като част от нея, в болницата е разработен терапевтичен алгоритъм, както и специален справочник за емпирична антимикробна терапия, който се актуализира ежегодно. Отпечатан е в джобен формат и всеки от 700-те лекари във ВМА разполага с него. В програмата са заложени още регулярни обучения на медиците, медсестрите и фармацевтите.

„Поздравления, справили сте се отлично!”, коментира проф. Моне, след като се запозна с механизмите за контрол на антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции. И коментира, че ще е полезно ВМА да сподели своето ноу-хау и с останалите болници в България.

„Готови сме да го направим – поне по отношение на рамката на програмата. Но терапевтичните алгоритми всяка болница трябва да разработи сама за себе си – тъй като са персонализирани”, заяви заместник–началникът по диагностично-лечебната дейност на ВМА полковник доц. д-р Владимир Василев, който ръководи комисиите по антибиотична политика и превенция на вътреболничните инфекции в Академията. Но подчерта, че е добре да се приложи национална стратегия, която всички лечебни заведения в страната да спазват. 

Коментари