Публикация

Правителството прие програма за елиминация на морбили и рубеола до 2022 г.

Правителството прие програма за елиминация на морбили и рубеола до 2022 г.

Правителството прие Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019 - 2022 г.

 

Чрез нея ще се осигури

допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване

както и ще се укрепи системата за надзор на тези заболявания, информират от Министерския съвет.

Средствата за програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването

Финансирането на разходите за ваксини ще се извършва рамките на осигурения бюджет за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.

Морбили и рубеола са ваксинопредотвратими инфекции

В световен мащаб продължават да са причина за заболеваемост и смъртност в детската възраст. Характерни за морбилната инфекция са значителен леталитет и тежки, водещи до инвалидизиране усложнения. Рубеолната инфекция има увреждащ по време на бременност ефект - налице е висок процент спонтанни аборти, раждане на мъртъв плод или синдром на вродена рубеола.

 

В същото време

има ваксини, които осигуряват 90-95% защитеност срещу морбили и рубеола

Досегашният опит показва, че пълно прекъсване на разпространението на инфекцията се постига само при трайно поддържане на висок имунизационен обхват (> 95%). В противен случай, снижението на заболеваемостта е временно.

През последното десетилетие епидемични подеми на морбили и рубеола се регистрират в редица европейски държави

В България през 2009 - 2011 г. след дълъг междуепидемичен период (7 години) се разви епидемия от морбили - с 24 365 заболели и 24 смъртни случая.

 

В периода 2011 - 2013 г. епидемии от морбили бяха регистрирани във Франция, Украйна, Грузия и Турция. Епидемии от морбили в Европа продължават да се регистрират и сега, като само за първите пет месеца на тази година са отчетени 8343 случая с най-голям брой заболели във Франция, Гърция, Италия и Румъния.

Коментари