Публикация

Проф. д-р Диана Попова: Болните предпочитат да вярват на интернет, врачки, съседи, но не и на лекарите

Проф. д-р Диана Попова: Болните предпочитат да вярват на интернет, врачки, съседи, но не и на лекарите

Проф. д-р Диана Попова е ръководител Катедра по Оториниларингология към

Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна– ИСУЛ” и председател на Асоциацията на лекарите по отоларингология "Проф. д-р Стоян Белинов". Разговаряме с нея и като председател на организационния комитет на предстоящата Научна конференция "СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО", която ще се проведе в Пловдив в края на седмицата. 

 

 

 

- Проф. Попова, какво отличава това издание на УНГ конференцията „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“ , която ще се проведе на 19 – 21 октомври 2018 в Пловдив, от досегашните?

- Конференцията по УНГ болести (19-21 октомври 2018) се провежда всяка година, като неин организатор е Катедрата и клиниката по УНГ болести при УМБАЛ “ Царица Йоанна – ИСУЛ“. Това е най - голямата клиника по УНГ болести в страната, създадена е през 1909 година като първото в страната самостоятелни отделение по УНГ болести. С разкриването на медицинския факултет през 1917 г. оториноларингологията в България постига своя университетски статус и генерира ресурс за качествено осигуряване на потребностите от лечебна, учебна и научно-изследователска дейност. Тази 100-годишна история ни прави горди, но в същото време ни задължава и ние поемаме в най- висока степен отговорността и лечението на пациенти изискващи значителен финансов и експертен ресурс, както и спешността която изисква високо специализиран ресурс - 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дена в годината. Осъществяваме реално обучение на кадри – студенти, специализанти, пред- и следдипломна квалификация. Имаме научни постижения с приложен и фундаментален характер, които са отразени в световни научни издания и форуми. Това ни позволява заедно с колегите от страната да обсъждаме както приложението на нови методи за лечение и диагностика, така и някои тежки и трудни за диагностика случаи.

- Кои са най-значимите акценти от тематиката?

- Тази година конференцията по УНГ болести е разделена на няколко сесии. Разглеждаме заедно с колегите от страната нови методи за лечение, участие в проекти и научни изследвания. Другата част е свързана с обсъждане на лечението и поведението на трудни за диагностика и лечение пациенти. Естествено съобщаваме за интересни случаи от практиката, които се срещат изолирано в нашата страна.

- Кои оториноларингологични патологии се определят днес като най-тежки и социално значими?

- Като социално значими, ако приемем, че това означава най – често срещани, са острите възпалителни заболявания на ушите, носа и гърлото, особено когато не са навременно и правилно лекувани.

Другите социално значими патологии са свързани с нерешени проблеми в областта на слуха, нормалното дишане през горните дихателни пътища и др.

Най – тежки са онкологичните заболявания, особено в детска възраст и тези които не са навременно диагностицирани и са в напреднал стадии, трудни за лечение и с не добра прогноза.

- Кои са най-честите грешки, които пациентите допускат при поява на УНГ проблем?

- Идват късно и се самолекуват, предпочитат да вярват на всички други – интернет, врачки, съседи, но не и на лекарите.

- Какви са концепциите на съвременната наука за справянето с най-разпространените ушно-носно-гърлени болести?

- Желанието ни е да лекуваме пациентите с най-новите медицински технологии, щадящи за пациента и същевременно успешно и радикално, особено когато се касае за деца и пациенти с онкологични заболявания.

- Всяка година организирате нещо нестандартно за участниците в конференцията. Кое ще бъде най-атрактивното и интересно като новости и иновативни клинико-диагностични подходи в безкрайното поле на науката оториноларингология?

- Лично за мен най-важно е да запазим доверието на пациентите в лекарската ни професия и уважението към нас като лекари. Освен високи професионални качества е необходимо използването на адекватна техника и инфраструктура, само по този начин могат да се реализират новите оперативни интервенции при лечение на заболяванията в оториноларингологията. Мисля, че някои от презентациите ще бъдат в тази насока.

- Къде се намира българската оториноларингологична школа спрямо световните достижения според Вас?

- Специалността Ушно-носно-гърлени болести и хирургия на глава и шия е една от най-търсените специалности в цял свят поради сравнително малкия брой специалисти, голямото многообразие на патологията и съответно широкия спектър от хирургични и инвазивни процедури. Лично аз смятам, че нивото на развитие на оториноларингологията в нашата страна е високо, имаме много добри специалисти и то в различните възрастови групи.

 

 

Коментари

Петър  Галев
18 окт 2018 14:41

Поздрави на проф. Попова за професионализма и целеустремеността! Но да не забравяме, че "Интернет" отдавна не е единно и еднопосочно понятие. Няма нищо лошо, например, пациентите да вярват на това, което четат за заболяванията в CredoWeb, защото то е създадено от и чрез лекари и е напълно достоверно. Т.е. трябва да правим разграничението между източниците в Интернет. Занапред все повече дейности ще бъдат в мрежата и е добре да си изграждаме критерии къде и как да търсим. 

За съжаление!