Публикация

Безплатни изследвания за пациенти с диабет в страната

Безплатни изследвания за пациенти с диабет в страната

Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хора със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) започва на 20 октомври.

 

Инициативата под надслов „Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си!” се организира от фармацевтична компания Boehringer Ingelheim България съвместно с Българското дружество по ендокринология и се провежда у нас за втора поредна година.

Първият етап от кампанията

е осъществяване на безплатни изследвания за гликиран хемоглобин на пациенти, диагностицирани със захарен диабет тип 2. Те ще се извършват в мобилна лаборатория във времето от 10:00 до 16:00 часа в следните градове:

София

  • 20 октомври, Борисова градина;
  • 21 октомври, Южен парк.

Пловдив

  • 22 октомври, до Градската художествена галерия.

Стара Загора

  • 23 октомври, Градската градина до Общината.

Варна

  • 25 октомври, до входа на Морската градина.

Плевен

  • 26 октомври, до Градската градина и пл. „Възраждане“.

Гликираният хемоглобин (отбелязван още като HbA1c) е форма на хемоглобина, която показва среднодневните нива на кръвната захар за последните 3 месеца.

Изследването на гликирания хемоглобин е „златен стандарт”

за оценка на гликемичния контрол при хора със захарен диабет. За измерване на нивата му не се изисква специална подготовка от страна на пациента и може да се извършва по всяко време на деня.

Информационната кампания е с национален обхват

и се организира по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември.

 

Ако захарният диабет тип 2 бъде открит навреме и правилно контролиран, може да се намали рискът за допълнителни усложнения и тежки съпътстващи заболявания. Това може да стане посредством правилно хранене, умерена и редовна физическа активност и  подходяща терапия.

 

Пациентите със захарен диабет тип 2 трябва да знаят, че ако страдат от това заболяване, опасността за тях не произтича единствено от повишените нива на кръвната захар, но и от развитието на сърдечносъдови заболявания.

Българско дружество по ендокринология

Създадено е през 1965 г. от проф. Иван Пенчев като група за изучаване на диабета. Вече 53 години то работи упорито в областта на ендокринологията и успява да издигне българската диабетология до съвременното й ниво на познания и възможности. Дружеството организира форуми, конгреси и симпозиуми, на които задълбочено се разглеждат всички актуални проблеми на ендокринологията.

 

Българското дружество по ендокринология работи съвместно с медицински специалисти, като целта е да бъдат понижени заболеваемостта и смъртността в страната, свързани с ендокринологични заболявания.

Boehringer Ingelheim

Фармацевтична компания Boehringer Ingelheim цели подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите. Фокус в работата й са заболявания, за които до момента не са налични достатъчно задоволителни терапевтични възможности. Поради това компанията се стреми да разработва иновативни лечения, които да могат да удължат живота на пациентите. В областта на ветеринарната медицина Boehringer Ingelheim има за цел да постигне напредък в профилактиката на редица заболявания.

 

Фамилна собственост от основаването си през 1885 г., Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи компании във фармацевтичната индустрия. Мотото на компанията, с около 50 000 служители в световен мащаб, е „Създаване на ползи чрез иновации“. Boehringer Ingelheim упражнява дейност в три бизнес сфери - фармацевтични продукти за хора, ветеринарна медицина и биофармация.

 

Като семейна компания, за Boehringer Ingelheim социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура. Това включва глобално участие в обществено значими проекти, както и пълноценна грижа за служителите. Уважение, равни възможности и баланс между кариерата и семейството – всичко това е в основата на взаимното сътрудничество.

 

При всяко свое начинание компанията се фокусира върху опазване на околната страна и устойчиво развитие.

 

Повече информация за Boehringer Ingelheim може да намерите на www.boehringer-ingelheim.com или http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Коментари