Публикация

Нова система ще спре източването на средства в здравеопазването


Държавата ще гарантира качеството на работата на здравните фондове чрез всички възможни лостове.

На първо място, чрез създаване на строга законова рамка, предвиждаща сериозни професионални и финансови изисквания към бъдещите фондове. Гражданите трябва да знаят, че фондовете нямат пряко отношение към медицинската услуга, т.е. не извършват диагностика, профилактика и лечение на заболявания. Ролята им е да набират и правилно да разпределят финансови средства за здраве, така че от вложените пари на хората да има максимална ефективност. А контролът на самите здравни заведения, с които фондовете ще сключват договори, се осъществява от съществуващите и в момента специализирани институции към Министерството на здравеопазването.

Фондовете ще имат правото да създават и лечебни заведения, но те ще трябва да отговарят на всички стандарти, изисквани от държавата. Фондът няма да може сам да налага свое лечебно заведение, ако то не е лицензирано от съответните държавни институции, нито ще може да сключва договори с нелицензирани по общия ред болници.

Както всички дружества, които набират и изразходват обществени средства, фондовете ще трябва на годишна база да обявяват своите резултати – брой на привлечените пациенти, събрани и изразходвани средства, изпълнение на предварително заложените планове, постигнатите резултати. Цялата тази информация ще бъде напълно прозрачна и достъпна.

Много важен механизъм за прозрачност и контрол ще бъде включването на частните здравни фондове чрез линк в единната електронна информационна система на здравеопазването. Благодарение на тази система чрез различни нива на достъп в реално време ще е ясно кой пациент с какво заболяване е, къде и как се е лекувал, какви лекарства са му предписани и отпуснати.

Самият пациент чрез своята електронна здравна карта ще може да проверява какво фигурира срещу името му като диагнози, използвани услуги и медикаменти. Това ще е сериозен стоп срещу всякакви опити за фалшификация и източване на обществените ресурси.

Никой фонд няма да плати за мними прегледи и хоспитализации, каквито опити се правят от някои участници в системата. Същевременно в целия процес е напълно гарантирано запазването на личната информация на пациентите.

Общата информационна система е и гаранция за по-високо качество на здравеопазването, защото драстично ще се подобри медицинската статистика, ще имаме реален поглед върху разпространението на отделните здравословни проблеми и оттук - по-добро планиране на усилията и средствата.

Върху електронната система и индивидуалните пациентски карти се работи много усилено с желанието те да бъдат въведени в практиката от следващата година.


____
* Д-р Лъчезар Иванов е заместник-председател на парламента и ръководител на Комисията по здравеопазване. Той е вносителят на закона за частните здравноосигурителни фондове.

" }-->

Коментари