Публикация

МЗ, синдикати и работодатели подписаха колективен трудов договор


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова и представителните синдикални и работодателски организации подписаха Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Той се сключва въз основа изискванията на Кодекса на труда и е за срок до края на 2011 г., съобщи Министерството на здравеопазването.
 
Проф. Борисова подчерта, че крайната цел на Колективни трудов договор е да се създадат условия за успешна работа в сектора. „Убедена съм, че всички ние имаме една обща цел – да работим за пациентите и това е главното”, заяви тя.

Договорът е резултат на проведените преговори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. От страна на МЗ в неговата работа участва заместник-министър проф. Иван Миланов. Съветът е орган за консултации и сътрудничество в сферата на трудовите и осигурителните отношения. 
 
Колективният трудов договор е подписан от Националната асоциация на работодателите в здравеопазването, Националната браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро с лекарствени продукти и медико-санитарни и билкови препарати към БТПП, Съюза на зъботехниците в България към Съюза за стопанска инициатива, Асоциацията на индустриалния капитал, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинската федерация „Подкрепа”.

Коментари